Katedra garantuje obory Bankovnictví a Účetnictví a daně v bakalářském studiu a obor Bankovnictví je vyučován také v navazujícím magisterském studiu. V rámci oboru Podniková ekonomika a management je rovněž katedrou nabízena a garantována specializace Finance podniku (bakalářské i navazující magisterské studium) a specializace Účetnictví a daně (navazující magisterské studium). Svou náplní odpovídají obory a specializace moderním trendům v oblasti bankovnictví, financí, účetnictví a daňové politiky. Kromě odborných znalostí je kladen důraz na schopnost získávat, třídit a analyzovat odborné informace tvůrčím způsobem, schopnost vytvářet si vlastní názor a umění prezentovat a obhájit jej.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Hospodářská politika a správa


Ekonomika a management

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Hospodářská politika a správa