Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 9-10/3/2017 probíhá 20. ročník mezinárodní konference Enterprise and Competitive Environment. Za katedru sa jí účastní Tomáš Heryán, Irena Szarowská, Iveta Palečková, Tomáš Pražák, Markéta Šeligová, Jana Šimáková a René Wolny. Program konference, informace o pozvaných řečnících na plenárním zasedání a prezentované příspěvky je možné nájít na stránkach ECE 2017: https://ece.pefka.mendelu.cz/.

V aktuálním čísle impaktového časopisu Ekonomický časopis (1/2017) je publikován článek Ivety Palečkové s názvem "Efficiency Change of Banking Sectors and Banks in the Financial Conglomerates in Visegrad Group Countries". Ekonomický časopis vydává Ekonomický ústav SAV v Bratislavě. Obsah časopisu včetně abstraktu najdete zde: http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis/rocnik/1-2017

 

V nejnovějším čísle (2/2016) časopisu Acta VŠFS - Economic Studies and Analyses byl vydán článek Ivety Palečkové, ve kterém zjišťuje determinanty rentability v českém bankovním sektoru. Plné znění příspěvku je volně ke stažení zde: http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-02.pdf

Zajímavé oblasti vzájemného propojení makroekonomických ukazatelů a cen akcií na příkladu švýcarských realitních společnostní se ve svém článku "The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Prices of Swiss Real Estate Companies" věnují Marie Ligocká, Tomáš Pražák a Daniel Stavárek. Článek vzniknul v rámci projektu Studentské grantové soutěže SU a právě vyšel v časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Plný text článku je volně dostupný na stránkách časopisu https://acta.mendelu.cz/64/6/2015/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top