V časopisu Comparative Economic Research (indexován ve Scopusu) byl právě publikován článek Tomáše Pražáka a Daniela Stavárka "The Relationship Between Stock Market Development and Macroeconomic Fundamentals in the Visegrad Group". Klíčovým závěrem studie je empirické potvrzení často zmiňovaného negativního dopadu změn makroekonomických proměnných na kurzy akcií. V tomto směru je ve všech zemích nejvíce patrný efekt nárůstu úrokové sazby. Plný text článku je k dispozici na stránkách časopisu https://doi.org/10.1515/cer-2017-0017

Ve dnech 13 - 14/09/2017 se ve Wroclawi koná mezinárodní konference WROFIN - Wroclaw Conference on Finance. S příspěvkem "The Role of the Exchange Rates in the Stock Price Development of Companies in Chemical Industry" zde také vystoupí Jana Šimáková. Více informací o konferenci najdete zde: http://wrofin.ue.wroc.pl/

Ve dnech 12 - 14/09/2017 se ve Vídni koná mezinárodní konference MIRDEC-Conference on Social Science, Multidisciplinary and European Studies. Výsledky svého výzkumu zaměřeného na fiskální decentralizaci a ekonomický růst v Česku bude na konferenci prezentovat Irena Szarowská. Více informací o konferenci najdete zde: https://www.mirdec.com/viennahome

Ve dnech 6-7/9/2017 se na VŠB - Technické univerzitě Ostrava konala mezinárodní konference 11th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions. Ilja Skaunic zde vystoupil s příspěvkem "Comparison of the Development of Cahless Payment Instruments in Selected EU Countries". https://www.ekf.vsb.cz/frpfi/en

V nejnovějším čísle (4/2017) časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunnensis, zalistovaném v mezinárodní databázi SCOPUS, byl publikován článek, který vznikl v rámci mezinárodní spolupráce vědecko-výzkumné činnosti. Iveta Palečková ve spolupráci s docentkou Kočišovou z Technické univerzity z Košic se v příspěvku zabývaly efektivností bankovních sektorů, konkrétně využily model Super efektivnosti. Plné znění článku je volně přístupné zde: https://acta.mendelu.cz/65/4/1371/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top