V nejnovějším čísle (2/2017) časopisu Journal of International Studies byl vydán článek Ireny Szarowské. Časopis je zalistován v mezinárodní databázi SCOPUS. Článek s názvem "Does public R&D expenditure matter for economic growth?GMM approach" je volně ke stažení zde: http://www.jois.eu/?334,en_does-public-rd-expenditure-matter-for-economic-growth

Ve dnech 16. až 20.10. se Tomáš Heryán zúčastní pátého ročníku International Week, pořádaného Ekonomickou univerzitou v Bratislavě v hlavním městě Slovenska, kdy se po třech dnech akce přesune do Košic. Této akce mezinárodního významu se účastní mezi dvaceti akademiky z celkem 16 zemí, jako jediný Čech. Mimo prezentace SU OPF a vlastní vědecké práce bude přednášet na téma Financial Derivatives, plus také Credit Market and Current Trends in Banking.

V nejnovějším čísle impaktovaného časopisu E+M Ekonomie & Management byl publikován článek autorské dvojice Pavla Klepková Vodová a Daniel Stavárek s názvem "Factors Affecting Sensitivity of Commercial Banks to Bank Run in Visegrad Countries". V článku se pomocí modelování krizových scénářů odhaduje, jaký podíl klientských depozit by mohl být vybrán bez ohrožení stability banky. Dále jsou odhadovány faktory ovlivňující citlivost komerčních bank na bankovní run. Více o článku s možností stažení plného textu lze nalézt na stránkách časopisu. http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/1547-factors-affecting-sensitivity-of-commercial-banks-to-bank-run-in-the-visegrad-countries/

V nejnovějším čísle (3/2017) časopisu DANUBE: Law and Economics Review byl vydán článek Ivety Palečkové. Časopis je zalistován v mezinárodní databázi SCOPUS. Článek s názvem Application of Window Malmquist Index for Examination of Efficiency Change of Czech Commercial Banks je volně ke stažení zde: http://www.eaco.eu/danube-journal-archive/issue-3-2017/.

Ve dnech 29. 9. – 30. 9. 2017 se koná vědecká konference Slovak Economic Association Meeting na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Za katedru se konference účastní Marie Ligocká. Veškeré informace včetně programu lze nalézt na webových stránkách https://www.slovakecon.sk/seam2017/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top