Studie, jejímiž autory jsou Tomáš Heryán a Panayiotis G. Tzeremes, s názvem“The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis”, byla úspěšně přijata k publikování v anglickém impaktovaném časopise Economic Modelling. Článek si je již možno stáhnout online zde (případně si jeho dřívější verzi stáhnout na profilu Tomáše Heryána od  ResearchGate):   http://authors.elsevier.com/sd/article/S0264999316302073

 

Právě publikovaný článek Jany Šimákové využívá známý gravitační model a aplikuje ho na vztah mezi kurzovou volatilitou a zahraničním obchodem zemí Visegrádské skupiny. Empirická analýza využívá územní i komoditní strukturování zahraničního obchodu a izoluje tak specifické efekty pro různé skupiny obchodovaného zboží. Celý článek "The Gravity Modelling of the Relationship between Exchange Rate Volatility and Foreign Trade in Visegrad Countries" je k dispozici v posledním čísle časopisu ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy (1/2016, vol. 10): http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2016-1.pdf

 

 

Ve dnech 27.6.-28.6.2016 se koná v Brně 13. mezinárodní vědecká konference Evropské finanční systémy. Konference je tradičně pořádaná katedrou financí Masarykové univerzity. Lenka Přečková se účastní této konference v sekci pojišťovnictví s příspěvkem  Functioning of Bancassurance in Selected Countries in Which the Financial Group Erste Group Bank Operates. Více informací na stránce konference:

 http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Program_EFS_2016.pdf

Ve dnech 27.-28. června 2016 se Irena Szarowská účastní 4.mezinárodní konference "KITAB 2016 - Knowledge, Innovation and Technology Across Borders: Developing the Research Agenda" v estonském Talinu, kde bude prezentovat příspěvek "Does Public R&D Expenditure Effect on Economic Growth in CEE Countries?" . Bližší informace a program konference naleznete zde: http://www.ttu.ee/conference/kitab/

V aktuálním čísle impaktovaného časopisu E+M Ekonomie a Management byl vydán článek Ireny Szarowské a Romana Šperky s názvem FINANCIAL TRANSACTION TAXATION IN AGENT-BASED SIMULATION. Článek je věnován vlivu zdanění finančních transakcí na stabilitu finančních trhů. Studie je unikátní v tom, že zdanění finančních transakcí zkoumá pomocí multiagentní simulace. Jelikož zdanění je chápáno jako specifická forma transakčních nákladů, prezentovaný model by neměl být interpretován pouze pro zavedení daně z finančních transakcí, ale jako obecný model vlivu transakčních nákladů na finanční trhy. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránách časopisu:
http://www.ekonomie-management.cz/en/archiv/search/detail/1340-financial-transaction-taxation-in-agent-based-simulation/

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top