Ve dnech 20-21 / 9/2016 se v Bratislavě konala mezinárodní vědecká konference "9th International Conference on Currency, Banking and International Finance". Za naší katedru se konference účastnili Daniel Stavárek, Iveta Palečková a Jana Šimáková. Bližší podrobnosti o konferenci lze nalézt na webových stránkách: http://iccbif.kbmf.nhf.euba.sk/

Velká část naší katedry ve dnech 14. – 16. 9. 2016 přesouvá své vědecké působiště do příjemného prostředí Zámečku Petrovice. Pod záštitou rektora SU a děkana SU OPF tam Katedra ekonomie a veřejné správy organizuje mezinárodní vědeckou konferenci HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA V ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE. Prezentovat své příspěvky a sdílet nejnovější poznatky výzkumu zde budou: Daniel Stavárek, Tomáš Heryán, Ivana Koštuříková, Iveta Palečková, Ilja Skaunic, Irena Szarowská, Markéta Šeligová a Jana Šimáková. Bližší informace k zaměření a programu konference: http://www.slu.cz/opf/cz/struktura/katedry/katedra-ekonomie-a-verejne-spravy/konference-kek-2016

Ivě Koštuříkové vyšel článek ve vědeckém časopise zalistovaném v mezinárodní databázi SCOPUS - „The effect of changes in sickness insurance on incapacity for work in selected regions of the Czech Republic“. Celý článek je k dispozici zde: http://acta.mendelu.cz/64/3/0961/

V časopise  Periodica Polytechnica Social and Management Sciences byl vydán článek Beáty Blechové a Šárky Sobotovičové s názvem "Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study". Časopis je zařazen do databáze SCOPUS. Celý text studie je dostupný zde:  https://pp.bme.hu/so/article/view/8486.

V aktuálním čísle 2/2016 časopisu Financial Assets and Investing byl vydán článek Lenky Přečkové s názvem "Evaluation of Bancassurance Functioning in Selected Countries of the Financial Groups Erste Group Bank and UniCredit Group". Časopis je zařazen do kategorie ERIH PLUS. Článek hodnotí aktuální stav spolupráce bank a pojišťoven a vnitřní integrace bankopojistných produktů ve finančních skupinách Erste Group Bank a UniCredit Group. Podrobnější informace včetně plné verze článku ke stažení jsou k dispozici na stránkách časopisu:http://fai.econ.muni.cz/.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top