V tomto týdnu se bude Lenka Přečková v rámci programu Erasmus+ účastnit výuky na Katedře pojišťovnictví Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Tématem přednášky a semináře bude Pojistný trh v České republice. Studentům bude představen vývoj v České republice z pohledu legislativy, činnosti pojišťoven a pojišťovacích skupin. Bude také prezentován vývoj vybraných ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pojišťovací činnosti.