Ve dnech 29. 9. – 30. 9. 2017 se koná vědecká konference Slovak Economic Association Meeting na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Za katedru se konference účastní Marie Ligocká. Veškeré informace včetně programu lze nalézt na webových stránkách https://www.slovakecon.sk/seam2017/