Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 10-11/3/2016 probíhá mezinárodní konference Enterprise and Competitive Environment 2016. Za katedru sa jí účastní Daniel Stavárek, Iveta Palečková, Jana Šimáková a student NMgr. oboru bankovnictví Tomáš Pražák. Program konference, informace o pozvaných řečnících na plenárním zasedání a prezentované příspěvky je možné nájít na stránkach ECE 2016: https://ece.pefka.mendelu.cz/.