Článek z dílny Šárky Sobotovičové a Jany Janouškové "Specifics of Real Estate Taxation in the Czech and Slovak Republics" právě vyšel v časopise International Advances in Economic Research (Q3). Článek je dostupný zde: https://link.springer.com/journal/11294/volumes-and-issues/26-3
 

První číslo letošního vydání časopisu E+M Ekonomie a Management obsahuje mezi jinými i článek Toma Heryána s názvem Managers of tourism companies can no longer expect any financial support from company owners: Different working capital management due to the global financial crisis. Celý článek si můžete přečíst na odkazu zde:

https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/154700/EM_1_2020_04.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tomáš Pražák právě publikoval článek "Vliv vybraných podnikových faktorů na ceny akcií ve Švýcarsku". Článek se zabývá zjištěním, které z vybraných vnitropodnikových ukazatelů měly ve sledovaném období 2006 - 2015 největší vliv na cenu akcií vybraných podniků ve Švýcarsku. Jednou z hlavních sekcí ekonomické činnosti ve Švýcarsku jsou Profesní, vědecké a technické činnosti, které mají na rozvoj ekonomiky silný vliv. Na základě výsedků panelové regrese s využitím metody GMM se prokázal, jako hlavní faktor mající vliv na cenu akcií, zejména ROA.

financni gramotnost2020

V pondělí 09. 12. 2019 se v rámci předmětu Účetnictví obchodních společností uskutečnila další odborná přednáška, tentokrát na téma „Odložená daň“. Přednášející Ing. Veronika Hladišová z auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o. seznámila studenty specializace Účetnictví a daně navazujícího oboru Podniková ekonomika a management nejen s legislativní úpravou odložené daně, ale také s oceňováním, účtováním a auditem tohoto účetního instrumentu.

Podkategorie

Odkazy


Facebook logo

 Slu log OPF C

ICFB 2019

Go to Top