Book chapters

 1. PŘEČKOVÁ, L. The Information Sources for the Valuation of Company for the Purpose of Insurance. In PAPANIKOS, G. T. Economic Essays. Athény: The Economics Research Unit of the Athens Institute for Education and Research, 2012, s. 367-378. ISBN 978-960-9549-84-4.

 

Papers in peer reviewed scientific journals

 1. PŘEČKOVÁ, L. and D. PAPÁČEK, 2018. Metodické postupy vedoucí ke stanovení pojistné hodnoty rodinného domu na českém pojistné trhu. Oceňování. 11(2), 44-59. ISSN 1803-0785.
 2. PŘEČKOVÁ, L., VÁVROVÁ, E.,  2017. The Level of Integration of Bancassurance Products of Financial Groups Erste Group Bank, UniCredit Group and KBC Group in Selected Countries. Financial Assests and Investment, 8(2), 49-60.  ISSN 1804-5081
 3. PŘEČKOVÁ, L., 2016. Evaluation of the financial groups Erste Group Bank and UniCredit Group. Financial Assets and Investing. 7(2), 19-33. ISSN 1804-5081.
 4. PŘEČKOVÁ, L., 2015. Evaluation of the VIG Insurance Group's Insurance Portfolio in the Czech Republic. Financíal Assets and Investing, 3(6), 25-39. ISSN 1804-5081.
 5. PŘEČKOVÁ, L., 2014. Úroveň informovanosti pojistitelů o pojistné hodnotě v rámci živelního pojištění majetku podniku v České republice. Český finanční a účetní časopis. 9(1), 72-86. ISSN 1802-2200.
 6. IZÁKOVÁ, K., PŘEČKOVÁ, L., 2014. Předpokládané změny v corporate governance po zavedení Solventnosti II. Acta Aerarii Publici. 11(1), 35-46. ISSN 1336-8818.
 7. PŘEČKOVÁ, L., 2013. Úroveň asymetrie informací v charakteristice položka majetku na českém pojistném trhu.Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 16(1), 55-70. ISSN 1212-3285.
 8. PŘEČKOVÁ, L., IZÁKOVÁ, K. Vývoj vybraných ukazatelů pojistného trhu v České a Slovenské republice. Český finanční a účetní časopis. 2012č. 3. Praha: VŠE, 2012, s. 103 - 119. ISSN 1802-2200.
 9. PŘEČKOVÁ, L. Assymetry of information during the application of the model for valuation the sum insured in case of business interruption in the Czech Republic. International Journal of Matematical Models and Methods in Applied Sciences. 2011, vol. 5, issue 1, s. 212-219. ISSN 1998-0140.
 10. PŘEČKOVÁ, L. Proces oceňování za účelem stanovení pojistné hodnoty v České republice.  Acta academica karviniensia. č. 1, 2010, s. 398-406. ISSN 1212-415X .
 11. PŘEČKOVÁ, L. Pojišťovací zprostředkovatelé na pojistném trhu v České a Slovenské republice.  Acta academica karviniensia.  č.1, 2009, s.189-199. ISSN 1212-415X.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (conferences abroad)

 1. PŘEČKOVÁ, L.,  2017. How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries?. In: Proceeding of the 8th International Conference the Future of Europe. Bukurešť: Bucharest University of Economic Sciences, s. 167-176. ISSN 2392-8611.
 2. PŘEČKOVÁ, L. 2016. Functioning of bancassurance in selected countries in which the financial group UniCredit Group operates. In: Proceedings of the 7th International Conference the Future of Europe. Bucharest: Bucharest University of Economic Sciences, Faculty of International Business and Economics, s. 245-256. ISSN 2392-8611.
 3. PŘEČKOVÁ, L. Influence of information on insured value in case of business interruption on the territory of the Czech Republic. In Selected Topisc in Economy & Management Transformaation. Proccedings of the 5th International Conference on Economy and Management Transformation (EMP ’10). Timisoara: West University of Timisoara, 2010. s. 224-229. ISBN 978-960-474-240-0.
 4. PŘEČKOVÁ, L. Charakteristics and significance of the sum insured in the Czech Republic. In Inpact of Social Responsibility Projects on Business World. Proccedings of the 5th International Symposium on Business Administration. Çanakale: Çanakale Onsekiz Mart University, 2008. s. 501-508. ISBN 978-975-8100-78-1.
 5. PŘEČKOVÁ, L. Působení dividendové politiky na tržní hodnotu akciové společnosti. In Manažment hodnoty podniku 2007. Bratislava: Fakulta ekonomie a podnikania BVŠP, 2007. Sborník abstraktů a CD-ROM. ISBN 978-80-969332-8-0.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (domestic conferences)

 1. PŘEČKOVÁ, L. and E. VÁVROVÁ, 2019. The Expense Ratio Development of Insurance Portfolios in Selected Insurance Companies in the Czech Republic in 2010-2017. In: European Financial System 2019. Proceedings of the 16th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 452-461. ISBN 978-80-210-9337-9.
 2. PŘEČKOVÁ, L. and E. VÁVROVÁ, 2018. Evaluation of Expense Ratio of Insurance Portfolios Belonging to Selected Insurance Companies Operating on Czech Insurance Market. In: Proceedings of the 15th International Scientific Conference European Financial System. Brno: Masarykova univerzita, pp. 550–558. ISBN 978-80-210-7153-8.
 3. VÁVROVÁ, E. and L. PŘEČKOVÁ, 2018. Technical Provisions As One of the Risk Management Modes of Commercial Insurance Companies Operating on the Czech Insurance Market. In: Proceedings of the 15th International Scientific Conference European Financial System. Brno: Masarykova univerzita, pp. 794–802. ISBN 978-80-210-7153-8.
 4. PŘEČKOVÁ, L., VÁVROVÁ, E., HRABALOVÁ, E.,  2017. Assessing the Impact of the Financial Crisis on Global Insurance Regulation. In: EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2017: PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, PART 1. Brno: Masarykova univerzita, s. 258-265.  ISBN 978-80-210-8609-8.
 5. PŘEČKOVÁ, L.,  2017. Evaluation of Bancassurance Functioning in Selected Countries of the Financial Group KBC Group. In: EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS 2017: PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, PART 2. Brno: Masarykova univerzita, s. 192-198.  ISBN 978-80-210-8609-8.
 6. PŘEČKOVÁ, L., 2016. Functioning of bancassurance in selected countries in which the financial group Erste Group Bank operates. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference – European Financial Systems 2016. Brno: Masarykova univerzita, s. 615–422. ISBN 978-80-210-7153-7.
 7. KÖHLER, P., J. VENTRUBA a L. PŘEČKOVÁ, 2015. Profitability of EU Subsidy for the Forestation Plan in the Czech Republic. In: Proceedings of 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian university in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 466-474. ISBN 978-80-114-3.
 8. PŘEČKOVÁ, L., 2015. Vienna Insurance Group’s Development on the Slovak Insurance Market between 2005 and 2013. In: European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, s. 481– 489. ISBN 978-80-210-7153-7.
 9. PŘEČKOVÁ, L., 2014. How do insurance companies inform their clients of insured value within business insurance against natural disasters in the Czech Republic? In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 323-334. ISBN 978-80-7248-939-8.
 10. PŘEČKOVÁ, L., 2014. The Establishment of VIG Group as a Marketing Strategy on the Insurance Market in the Czech Republic. In: European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk university, s. 475–783. ISBN 978-80-210-7153-7.
 11. HALTOFOVÁ, P., PŘEČKOVÁ, L., 2014. Pojištění lesů v ČR. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 288-294. ISBN 978-80-7435-366-6.
 12. KÖHLER, P., VENTRUBA, J., PŘEČKOVÁ, L., 2014. Profitability of EU Subsidy for the Forestation Plan in the Czech Republic. In: Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 466-474. ISBN 978- 80-7510.
 13. PŘEČKOVÁ, L., 2013. Availability of Information about the Company Insurance against Natural Hazards on the Czech Insurance Market. In: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Conference.Brno: Masaryk University, s. 264-278. ISBN 978-80-210-6294-8.
 14. PŘEČKOVÁ, L. Asymetrie informací ve fázi uzavírání pojištění na pojistném trhu v České republiceIn Sborník příspěvků Asymetrie informací – teorie a praxe. Praha: ČVÚT, 2012, 12 s. ISBN 978-80-01-05077-4.
 15. PŘEČKOVÁ, L. Formální zpracování informací v rámci pojistných podmínek živelního pojištění v České republiceIn Sborník příspěvků IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. CD-ROM. Karviná: SU OPF, 2011, s, 1120 – 1158. ISBN 978-80-7248-711-0.
 16. PŘEČKOVÁ, L. Působení pojišťovacího zprostředkovatele na asymetrii informací pojistného trhu. In Sborník příspěvků z III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná: SLU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.
 17. PŘEČKOVÁ, L. Oceňování majetku pro potřeby pojišťovnictví v České republice. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU, 2009. s. 310–317.  ISBN 978-80-248-2059-0.
 18. PŘEČKOVÁ, L. The role of an insurance broker and their position on the insurance market in the Czech Republic. In Future of the European Monetary Integration. Proceedings of the 11th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2007. s. 615-626. ISBN 978-80-7248-444-7.

 

Textbooks

 1. PŘEČKOVÁ, L., 2018. Oceňování aktiv. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-304-8.
 2. PŘEČKOVÁ, L., 2014. Pojišťovnictví. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-020-7.