Books and monographs

 1. VODOVÁ, P., 2013. Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. ISBN 978-3-659-49360-7.
 2. Modelování trhu úvěrů v České republice. Karviná: SU OPF, 2009. 104 s. ISBN 978-80-7248-539-0.

 

Book chapters

 1. VODOVÁ, P. Integration of credit markets in the Visegrad countries with the euro area. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial Integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 110-132. ISBN 978-0-415-69076-8.
 2. VODOVÁ, P. Liquidity Ratios of Banks in Slovakia. In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. Eurozone and Its Neighbors: The Third Year of Crisis. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2012, s. 121-130. ISBN 978-80-87106-60-0.
 3. Bankovní úvěry jako jeden ze zdrojů financování firem. In RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008, s. 101 – 106. ISBN 978-80-86946-87-0.
 4. Restrukturalizace bankovního sektoru v České republice. In RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008, s. 107 – 112. ISBN 978-80-86946-87-0.
 5. Úvěrová aktivita bank v České republice. In RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008, s. 113 – 124. ISBN 978-80-86946-87-0.
 6. Regulace úvěrového rizika a její vliv na dostupnost úvěrů podnikům. In RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008, s. 125 – 134. ISBN 978-80-86946-87-0.
 7. Směnky a šeky, finanční a zajišťovací operace. In POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 213 - 240. ISBN 80-7179-462-7.

 

Papers in journals with impact factor

 1. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., STAVÁREK, D., 2017. Factors Affecting Sensitivity of Commercial Banks to Bank Run in the Visegrad Countries. E + M Ekonomie a Management, 20(3), 159-175.  ISSN 1212-3609.
 2. VODOVÁ, P., 2015. To Lend or to Borrow on the Interbank Market: What Matters for Commercial Banks in the Visegrad Countries. Prague Economic Papers, 24(6), 662-677. ISSN 1210-0455.
 3. VODOVÁ, P., 2013. Liquid assets in banking: What matters in the Visegrad Countries? E+M Ekonomie a Management, 16(3), 113-129. ISSN 1212-3609.
 4. VODOVÁ, P. Price Indicators as a Measure of Credit Market Integration in the Visegrad Countries. Romanian Journal of Economic Forecasting. 2012, roč. 15, č. 1, Bucurest: Institute for Economic Forecasting, s. 62-73. ISSN 1582-6163.
 5. POLOUČEK, S., VODOVÁ, P. Sivák, Rudolf - Gertler, L´ubomíra: Teória a prax vybraných druhov finančných riík (kreditné, trhové, operačné). Ekonomický časopis, č. 8, 2007, s. 825 – 829. ISSN 0013-3035.

 

Papers in journals in SCOPUS database

 1. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2019. Determinants of Solvency in Selected CEE Banking Sectors: Does Affiliation with the Financial Conglomerate Matter? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 67(2), 493-501. ISSN 1211-8516.
 2. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2015. Banks belonging to the Erste Group and their sensitivity to the confidence crisis on the interbank market. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 63(6), 1953-1960. ISSN 1211-8516.
 3. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2015. Sensitivity of Czech Commercial Banks to Run on Banks. DANUBE: Law and Economic Review, 6(2), 91-107. ISSN 1804-6746.
 4. VODOVÁ, P., 2014. Liquidity Risk Sensitivity of Czech Commercial Banks. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 62(2), 427-436. ISSN 1211-8516.

 

Papers in peer reviewed scientific journals

 1. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2018. Effects of affilitation with the financial conglomerate on bank liquidity and solvency in the Visegrad countries. Acta academica karviniensia, 18(2), 16-25. ISSN 1212–415X.
 2. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P. a T. GONGOL, 2015. Liquidity risk management of banks belonging to Erste Group and Societe Generale Group. Acta academica karviniensia, XV(1), 32-43. ISSN 1212-415X.
 3. GONGOL, T., VODOVÁ, P., 2014. Liquidity Risk Regulation. Financial Assets and Investing, 5(1), 7-21. ISSN 1804-5081.
 4. VODOVÁ, P., 2013. Liquidity Ratios of Polish Commercial Banks. European Financial and Accounting Journal. 8(3), 24-38. ISSN 1802-2197.
 5. VODOVÁ, P., 2013. Determinants of Commercial Banks´ Liquidity in Hungary. Acta academica karviniensiaXIII(1), 180-188. ISSN 1212-415X.
 6. VODOVÁ, P. Liquidity of Czech and Slovak Commercial Banks. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2012, roč. 60, č. 7. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 463-476. ISSN 1211-8516.
 7. Analýza vlivu zajištění na výši klasifikovaných úvěrů v České republice. Ekonomie a Management, č. 1, 2005, s. 54 – 59. ISSN 1212-3609.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (conferences abroad)

 1. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., STAVÁREK, D., 2017. Determinants of the Bank Run Sensitivity in Czechia. In: Proceedings of the 9th International Conference on Currency, Banking and International Finance "Challenges for Financial Sector of CEE Countries in Overcoming Problems of Economic Integration in the EU". Bratislava: Ekonóm, University of Economics in Bratislava, s. 147-153.  ISBN 978-80-225-4362-0.
 2. Měření integrace úvěrových trhů. In Financie vo vede a výučbe. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2009, s. 206 – 211. ISBN 978-80-225-2743-9.
 3. Credit market and prediction of its future development. In Impact of Social Responsibility projects on Business World. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University, 2008, s. 348 – 357. ISBN 978-975-8100-78-1.
 4. VODOVÁ, P., SZAROWSKÁ, I. Availability of Loans to Nongovernmental Organizations in the Czech Republic. InThe Interaction Between NGO´s Private Sector and State. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University, 2006, s. 615 – 619. ISBN 975-8100-57-2.
 5. Modelling the Demand for Loans in the Czech Republic. In E-Conference Proceedings from the 2nd International Konference on Business, Management and Economics. [CD-R] Izmir: Yasar University, 2006. 13 s. ISSN 13061089.
 6. Demand and Supply on the Czech Credit Market. In Strategic Management from National and Global Perspectives. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University, 2005, s. 881 – 894. ISBN 975-00010-0-1.
 7. Estimation of Credit Demand and Supply in the Czech Republic. In Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe. [CD-R] Coimbra: European Economics and Finance Society, 2005. 22 s.
 8. The Existence Of The Collateral And State Ownership Of Banks And Its Influence On The Level Of Credit Risk. InThe Competition Power Of The European Union After The Enlargement. Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration. Gelibolu, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University, 2004, s. 645 – 652. ISBN 975-8100-39-4.
 9. Early warning signals and their role in preventing banking crises. The Czech Republic case. In Economic Policy Perspectives of Estonia in the European Union. Proceedings of the XII. scientific and educational conference. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2004, s. 185-193. ISBN 3-8305-0814-X.
 10. Credit Risk as a Cause of Banking Crisis. [online] In Proceedings of the Second International Workshop on Efficiency of Financial Institutions and European Integration. Lisbon: Technical University – Institute of Economic Studies and Research, 2003.
 11. Causes of the Banking Crisis. In Proceedings of the Fifth International Conference Aidea Giovani: Information, Markets and Firms. [CD-R] Milano: Universita Cattolica del Sacro Cuore, 2003.
 12. Management provozního rizika banky. In Ekonomika firiem 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Košice: PHF EU, 2003, s. 399-403. ISBN 80-225-1737-2.
 13. Vliv privatizace bank na změny v bankovním portfoliu. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy. Sborník z konference. [CD-R] Bratislava: NHF EU, 2002, 6 s. ISBN 80-225-1621-X.
 14. Finanční krize firmy. In Finančný manažment českých a slovenských podnikov. Sborník z mezinárodného vedeckého seminára kateder financií. Bratislava: FM EU, 2002, s. 189-195. ISBN 80-225-1664-3.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (domestic conferences)

 1. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2015. Factors affecting sensitivity of Slovak commercial banks to the run on banks. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions. 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB-TU, s. 529-536. ISBN 978-80-248-3865-6.
 2. KLEPKOVÁ VODOVÁ, P., 2015. Banks from the Societe Generale Group and their Sensitivity to the Bank Run. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 584-597. ISBN 978-80-7454-482-8.
 3. KLEPKOVÁ VODOVÁ P., 2014. Sensitivity of Czech commercial banks to the confidence crisis on the interbank market. In: Managing and Modelling of Financial Risks. 7th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB, s. 379-386. ISBN 978-80- 248-3631-7.
 4. VODOVÁ, P., 2014. Vývoj regulace rizika likvidity. In: Hradecké ekonomické dny 2014. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 411-417. ISBN 978-80-7435-368-0.
 5. VODOVÁ, P., 2013. Liquidity risk sensitivity of Hungarian commercial banks. In: Proceedings of 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institution. Ostrava: VŠB - TU, s. 1056-1065. ISBN 978-80-248-3172-5.
 6. VODOVÁ, P., 2013. Loan to asset ratio and its determinants in the Visegrad Countries. In: Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, s. 998-1003. ISBN 978-80-87035-76-4.
 7. VODOVÁ, P., 2013. Liquidity risk sensitivity of Polish commercial banks. In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 790-804. ISBN 978-80-7454-246-6.
 8. VODOVÁ, P. Determinants of commercial banks´ liquidity in Poland. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 962-967. ISBN 978-80-7248-779-0.
 9. VODOVÁ, P. Liquidity ratios of Hungarian banks. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB – TU, 2012, s. 664- 672. ISBN 978-80-248-2835-0.
 10. VODOVÁ, P. Liquidity of Slovak Commercial Banks and its Determinants. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.)Proceedings of the 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 487-494. ISBN 978-80-7248-753-0.
 11. Measuring the Integration of Credit Markets. In 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: SU OPF, 2009, s. 740 – 750. ISBN 978-80-7248-554-3.
 12. Bariéry integrace úvěrových trhů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB – TU, 2009, s. 468 – 476. ISBN 978-80-248-2059-0.
 13. Analýza úvěrové aktivity v českém bankovním sektoru. In Recenzovaný sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: UTB, 2008. 12 s. ISBN 978-80-7318-663-0.
 14. Metody odhadu poptávky a nabídky v podmínkách nerovnovážného modelu. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB TU, 2008, s. 306 – 311. ISBN 978-80-248-1846-7.
 15. Vliv Basel II na dostupnost úvěrů nefinančním podnikům. In Evropské finanční systémy 2008. Brno: ESF MU, 2008, s. 387 – 391. ISBN 978-80-210-4628-3.
 16. Vliv regulace úvěrového rizika na dostupnost úvěrů pro podniky. In Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky. Karviná: SU OPF, 2008, s. 118 – 126. ISBN 978-80-7248-498-0.
 17. Úvěry nefinančním podnikům a jejich význam v úvěrových portfoliích českých bank. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU, 2007, s. 266 – 272. ISBN 978-80-248-1551-0.
 18. Credit Risk Regulation In the Czech Republic After Basel II. In 11th International Conference on Finance and Banking. Karviná: OPF SU, 2007, s. 843 - 854. ISBN 978-80-7248-444-7.
 19. Nerovnovážné modely a jejich využití pro trh úvěrů. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB TU, 2006, s. 429 – 434. ISBN 80-248-1159-6.
 20. Credit Supply and Its Determinants in the Czech Republic. In International business administration. Karviná: OPF SU, 2006, s. 485 – 489. ISBN 80-7248-353-6.
 21. Příčiny přidělování úvěrů. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU, 2005, s. 468 – 481. ISBN 80-248-0938-9.
 22. Is the Share of Classified Loans in the Czech Republic Influenced by the Sector Structure of Credit Portfolio? InFuture of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. IX. Role of Banks in Corporate Governance and Financing. Proceedings from the International Conference. Karviná: OPF SU, 2004, s. 245-256. ISBN 80-7248-271-8.
 23. The Development of Credit Risk Regulation in the Czech Republic. In Future of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. VI. Regulation and Supervision of the Capital Market. Proceedings from the International Conference. Karviná: OPF SU, 2003, s. 68-83. ISBN 80-7248-215-7.
 24. Náklady bankovní krize. In Hradecké ekonomické dny 2003. Bankovnictví a regionální rozvoj. Sborník příspěvků z vědecké konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 186-190. ISBN 80-7041-845-1.
 25. Efficiency of the Large Banks in the Czech Republic Before and After the privatization. In Future of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. V. Comparison of the Banking Sector in Transition Economies. Proceedings from the International Conference. Karviná: OPF SU, 2002, s. 117-122. ISBN 80-7248-174-6.

 

Textbooks

 1. SZAROWSKÁ, I., MATUSZEK, S., VODOVÁ, P. Finance podniku A: Sbírka příkladů. Karviná: SU OPF, 2008. 60 s. ISBN 978-80-7248-487-4.
 2. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. 242 s. ISBN 80-7248-349-8.
 3. SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. 257 s. ISBN 80-7248-308-0.
 4. Charakteristika finančního systému. In Vybrané problémy finanční teorie a praxe. Karviná: OPF SU, 2003. s. 3-15. ISBN 80-7248-212-2.

 

Edited publications

 1. STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Vybrané problémy finanční teorie a praxe. Karviná: OPF SU, 2003. 92 s. ISBN 80-7248-212-2.