Články v recenzovaných vědeckých časopisech

 1. SZKORUPOVÁ, Z., 2014. Vzťah medzi priamymi zahraničnými investíciami a domácimi investíciami v regióne strednej a východnej európy v závislosti na otvorenosti ekonomik. Acta academica karviniensia, 14(4). ISSN 1212-415X. 
 2. GALLOVÁ, Z. Priame zahraničné investície vo vybraných krajinách Balkánu: vťahujú alebo vytláčajú domáce investície. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 4, s. 68-78. ISSN 1802-2200.
 3. GALLOVÁ, Z. Kauzálne väzby medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Slovenskej republike. Acta academica karviniensia. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 109-118. ISSN 1212-415X.
 4. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Modelovanie kauzálních väzieb medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Chorvátsku. Ekonomická revue – Central European Review of Economic. 2010, roč. 13, č. 3, s. 179–184. ISSN 1212-3951.
 5. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Analysis of relationships between foreign direct investment, export and economic growth in Croatia. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business. 2009, roč. 3, č. 1, s. 960-965. ISSN 1313-2555.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. SZKORUPOVÁ, Z. Modeling of Causal Relationships between Foreign Direct Investment, Export and Economic Growth for Estonia. In EBES 2012 Warsaw Conference Proceedings. Istanbul: Teknik Basim Matbaacilik, 2012, 10p. ISBN 978-605-61069-7-2.
 2. GALLOVÁ, Z. Foreign Direct Investment in The Visegrad Group Countries: Does It Crowd In or Out Domestic Investment? In EBES 2012 Conference-Zagreb Program and Abstract Book. Zahreb: Eurasia Business and Economics Society, 2011. s. 47. ISBN 978-605-61069-3-4.
 3. GALLOVÁ, Z. Modelovanie kauzálnych vzťahov medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Slovinsku. In Proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. Students. Banská Bystrica: UMB EF, 2010. ISBN 978-80-8083-965-9.
 4. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Modeling of causal relationships between foreign direct investment, export and economic growth for Slovenia. In Interdisciplinary Management Research VI. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics, 2010. s. 489-498. ISBN 978-953-253-079-7.
 5. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Prehľad priamych zahraničných investícií v Srbsku. In Zborník příspěvku konferencia Financie vo vede a výučbe. Bratislava: EUBA, 2009. s. 51-56. ISBN 978-80-225-2743-9.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. SZKORUPOVÁ, Z.. 2014. Effects of Foreign Direct Investment on Domestic Investment in the Central and Eastern Europe. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 410-415. ISBN 978-80-7248-939-8.
 2. SZKORUPOVÁ, Z. 2014. Dopad priamych zahraničních investícií na domáce investície v regióne SVE. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 197-203. ISBN 978-80-7435-368-0.
 3. ŠIMÁKOVÁ, J., SZKORUPOVÁ, Z., 2014. Effects of Exchange-Rate Uncertainty on Foreign Direct Investment in the Czech Republic. In: Conference Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 929-935. ISBN 978-80-7510-045-0.
 4. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. Foreign Direct Investment in the Baltic States: Does it Crowd out or Crowd in Domestic Investment? In: Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, s. 893–897. ISBN 978-80-87035-76-4.
 5. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. The relationship between foreign direct investment, trade and economic growth in the Czech Republic. In: Conference Proceeding of 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB - TU, s. 350–357. ISBN 978-80-248-3095-7.
 6. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. The relationship between foreign direct investment, trade and economic growth in the Czech Republic. In: Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Ostrava: VŠB – TU, s. 568–575. ISBN 978-80-248-3094-0.
 7. GALLOVÁ, Z. Foreign Direct Investment in Selected Countries of Balkan and in the Visegrad Group Countries: Does it Crowd out or Crowd in Domestic Investment? In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 90-97. ISBN 978-80-7248-753-0.
 8. GALLOVÁ, Z. A Causal Relationship between Foreign Direct Investment, Economic Growth and Export for Central and Eastern Europe. In Proceedings of the 30th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 201-206. ISBN 978-80-7248-779-0.
 9. GALLOVÁ, Z., ŘEPKOVÁ, I. Impact of financial crisis on the Czech credit market. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration – seleted papers. Karviná: SU OPF, 2011. S. 38-48. ISBN 978-80-7248-710-3.
 10. GALLOVÁ, Z. Priame zahraničné investície v strednej a východnej Európe. In Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: SU OPF, 2010. s. 1189-1196. ISBN 978-80-7248-620-5.
 11. GALLOVÁ, Z., ŘEPKOVÁ, I. Impact of financial crisis on the Czech credit market. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration. Karviná: SU OPF, 2010. s. 159-169. ISBN 978-80-7248-594-9.
 12. GALLOVÁ, Z. Pyramídové hry v Albánsku a súčasná ekonomická situácia krajiny. In Sborník příspěvku II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých praconíků. Karviná: SU OPF, 2009. s. 903-909. ISBN 978-80-7248-553-6.
 13. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Analýza vzájomných väzieb medzi priamymi zahraničnými investíciami, exportom a ekonomickým rastom v Chorvátsku. In Sborník 11th International Conference MEKON. Ostrava: VSB, 2009. ISBN 978-80-248-2013-2.
 14. GALLOVÁ, Z., STAVÁREK, D. Prehľad priamych zahraničných investícií vo vybraných krajincáh regiónu západného Balkánu (Chorvátsko, Albánsko). In Sborník příspěvku I. mezinárodnní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: SU OPF, 2008. s. 102-111. ISBN 978-80-7248-504-8.

 

Učebnice a studijní texty

 1. SZKORUPOVÁ, Z., 2013. Peněžní teorie a měnová politika. 1. vyd. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-850-6.