Kapitoly v knihách

 1. HERYÁN, T. and P. RŮČKOVÁ, 2019. Financial variables affecting the liquidity of those profitable medium-sized companies within tourism in Bulgaria, the Czech Republic and Poland. In: MILEVA S. and N. POPOVA, 2019. Research, Development and Education in Tourism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 181-198. ISBN 978-1-5275-3719-4.

 

Články v impaktových časopisech

 1. RŮČKOVÁ, P., HERYÁN, T., 2015. The Capital Structure Management in Companies of Selected Business Branches of Building in Conditions of the Czech Republic. Prague Economic Papers, pp. 1-16, ISSN 2336-730X. DOI 10.18267/j.pep.515. Dostupné z: http://www.vse.cz/pep/515?lang=en.
 2. RŮČKOVÁ, P., 2015. Dependency of Return on Equity and Use of Finance Sources in Building Companies in V4.  E+M  Ekonomie a Management, 18(3), 73-83.  ISSN 1212-3609. 

 

Články v časopisech v databázi SCOPUS 

 1. RŮČKOVÁ, P. and D. STAVÁREK, 2020. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance. 13(2), 163-176. ISSN 1752-0479.
 2. RŮČKOVÁ, P. 2016. Impact of selected determinants on capital structure management in areas of manufacturing and services in companies of Visegrad group countries. Journal of Applied Economic Sciences [online]. 7(45), s. 1413-1427. ISSN 2393-5162.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. RŮČKOVÁ, P. and N. ŠKULÁŇOVÁ, 2020. What determines leverage in selected countries of Central and Eastern Europe in the automotive industry. Journal of Administrative and Business Studies, 6(5), 205-221. ISSN 2414-309X.
 2. RŮČKOVÁ, P., 2015. Vliv podílu dlouhodobého majetku na využití cizích zdrojů financování firem v odvětví stavebnictví v zemích V4. Acta academica karviniensia, XV(2), 122-135.  ISSN 1212-415X.
 3. RŮČKOVÁ, P., 2015. Vliv likvidity a rentability na využití zdrojů financování ve zpracovatelských podnicích v zemích V4. Acta academica karviniensia, XV(3), 69-79.  ISSN 1212-415X.
 4. RŮČKOVÁ, P., 2014. Vztah rentability, likvidity a hrubého domácího produktu v podmínkách České republiky. Český finanční a účetní časopis, 9(1), 140-147. ISSN 1802-2200.
 5. ROUBÍČKOVÁ, M., RŮČKOVÁ, P., 2014. Vliv vlastnictví na využití zdrojů financování v podmínkách České republiky. Acta academica Karviniensia, XIV(2), s. 130-141. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. RŮČKOVÁ, P., 2014. The impact of financial system on corporate capital structure in the Czech Republic and in Slovakia. In: 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance. Bratislava: Ekonomická univerzita, 12 s. ISBN 978- 80-225-3926-5.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. RŮČKOVÁ, P., WOLNY, R., 2017. The Impact of Capital Structure on Profitability:  An Empirical Analysis of Energy Sector in Czech Republic, Slovak Republic and Republic of Poland. . In: Proceedings of 20th International Scientific Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University in Brno, s. 721 - 730.  ISBN 978-80-7509-499-5
 2. RŮČKOVÁ, P., 2016. Effect of liquidity and profitability on use of debt finance sources in manufacturing industry's companies of in V4 countries. In: Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Karviná: SU OPF, s. 333-342. ISBN 978-80-7510-186-0.
 3. RŮČKOVÁ, P., 2015. Impact of fixed assets share on use of debt finance sources of companies in the building industry in V4 countries. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions. 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB–TU, s. 1056-1065. ISBN 978-80-248-3865-6.
 4. RŮČKOVÁ, P. a T. HERYÁN, 2014. The Capital Structure Management in Companies from the Building Area in Conditions of the Czech Republic. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 365-375. ISBN 978-80-7248-939-8.
 5. RŮČKOVÁ, P., 2014. Analysis of the Relation Between Liquidity and Selected Indicators From the View of Solvency in Selected Business Branches. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 354- 365. ISBN 978-80-7248-939-8.
 6. RŮČKOVÁ, P. a M. ROUBÍČKOVÁ, 2014. Practical Applicability of the Pecking Order Theory in Conditions of the Czech Republic. In Economics and Business Management in the 21st Century. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, s. 146-159. ISBN 978-80-248-3520-4.
 7. RŮČKOVÁ, P., 2013. Effect of profitability on the use of finance sources in categories according to profitability of selected business branches. In: Proceedings of 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institution. Ostrava: VŠB – TU, s. 734-745. ISBN 978-80-248-3172-5.
 8. RŮČKOVÁ, P. Profitability as Basic Criterion of Efficient Management in Context of Crisis Development. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 313-320. ISBN 978-80-7248-753-0.
 9. RŮČKOVÁ, P. a T. HERYÁN, 2013. The Capital Structure Management in Companies from the Building Area in Conditions of the Czech Republic. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis PeriodProceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 384-393. ISBN 978-80-7248-892-6.
 10. RŮČKOVÁ, P., 2013. Analysis of the Relation Between Liquidity and Selected Indicators From the View of Solvency in Selected Business Branches. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis PeriodProceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 394-405. ISBN 978-80-7248-892-6.
 11. RŮČKOVÁ, P. The relationship of liquidity and profitability in financial management of corporations in conditions of the Czech Republic. In Karpatský logistický kongres. 6 s. Ostrava: EkF, VŠB-TU Ostrava, 2012, 7 s. ISBN 978-80-87294-33-8.

 

Učebnice a učební texty

 1. RŮČKOVÁ, P., 2019. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 6. vyd. Praha: Grada Publishing. 160 s. ISBN 978-80-271-2028-4.
 2. ŠELIGOVÁ, M. a P. RŮČKOVÁ, 2018. Nákladové účetnictví. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-310-9.
 3. ROUBÍČKOVÁ, M., RŮČKOVÁ, P. Finanční management. 1. vyd. Grada Publishing, 2012, 290 s. ISBN 978-80-247-4047-8.

 

Výběr z další publikační činnosti

 1. RŮČKOVÁ, P. Corporate Governance v České republice. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 135-164. ISBN 978-80-86946-87-0.
 2. RŮČKOVÁ, P. Corporate Governance v České republice (ed.). Praha: Professional Publishing, 2008, ISBN 978-80-86946-87-0.
 3. RŮČKOVÁ, P. Economic value added as an instrument of an efficiency´s evaluation within conditions of the Czech capital market. Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego .Bielsko - Biala: WSBiF, 2008. ISBN 978-83-61310-00-6.
 4. RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. Praha: Grada Publishing, Praha, 2008, ISBN 978-80-247-2481-2.
 5. RŮČKOVÁ, P. Finanční řízení společností v podmínkách České republiky.In Nové trendy - nové nápady 2008.Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. ISBN 978-80-903914-8-2.
 6. RŮČKOVÁ, P. Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky (ed.). Karviná: OPF SU Karviná, 2008, ISBN 978-80-7248-498-0.
 7. RŮČKOVÁ, P. Teoretické školy řízení kapitálové struktury a jejich uplatnění v podnikatelské praxi ve vybraných českých korporacích.In Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 81-91. ISBN 978-80-7248-498-0.
 8. RŮČKOVÁ, P. Theoretical schools of capital structure and their using in business practise in the selected czech corporations. In Nové trendy v manažmente. Trenčín: Trenčianská univerzita, 2008. s. 544-553. ISBN 978-80-8075-370-2.
 9. RŮČKOVÁ, P., KLUMPÁROVÁ, P. Diplomový seminář. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2007., 45 s.
 10. RŮČKOVÁ, P. Ekonomická přidaná hodnota jako nástroj hodnocení efektivnosti v podmínkách českého kapitálového trhu. .In Globalizace a její sociálně ekonomické důsledky´07. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita , 2007. s. 491-496. ISBN 978-80-969742-0-7.
 11. RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza, metody, ukazatele a využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1386-1.4. RŮČKOVÁ, P. Finanční řízení a rozhodování. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2007., 80 s.
 12. RŮČKOVÁ, P. Finanční řízení a rozhodování. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2007., 80 s.
 13. RŮČKOVÁ, P. Hodnocení rentability jako základního kritéria efektivního řízení firmy. In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. .In FINANCE A VÝKONNOST FIREM VE VĚDĚ, VÝUCE A PRAXI. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. ISBN 978-80-7318-536-7.
 14. RŮČKOVÁ, P. Profitability as basic criterion of efficient management.. OWSIAK, S. Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Bielsko-Biała : WSBiF, 2007. s. 464-474. ISBN 83-922148-9-7.
 15. RŮČKOVÁ, P. Hodnocení výkonnosti firem na základě vybraných ukazatelů.In Firma a konkurenční prostředí 2006.Brno: MZLU 2006.
 16. RŮČKOVÁ, P. The relationship among liquidity and other indicators of firm’s evaluation with business credit policy in the circumstances of the Czech Republic. In Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi. Bielsko-Biała, Polsko, WSBiF 2006.
 17. RŮČKOVÁ, P. The analysis of the issues of managing liquidity and its impact on profitability in the circumstances of the Czech Republic. In International Conference on EnterpriseSystems and Accounting 2006. Greece – Santorini Island: ICESACC 2006.
 18. RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SLU 2005. ISBN 80-7248-299-8.
 19. RŮČKOVÁ, P. Kapitálová struktura a poměrové ukazatele ve finančním řízení firmy. In Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU 2005.
 20. RŮČKOVÁ, P. The Technical Reserves as Source of Investments of Insurance Companies in the Czech Republic. InKapital i zrodla jego pozyskiwanie dla przedsiebiorstw i regionowBielsko-Biała, Polsko, WSBiF 2005.
 21. RŮČKOVÁ, P. Investice penzijních fondů v podmínkách České republiky. In Finanční a logistické řízení 2005. s. 233-239. ISBN 80-248-0854-4.
 22. RŮČKOVÁ, P. Bankopojišťovnictví v Evropě a v České republice. In Finanční řízení podniků a finančních institucí 2005.
 23. RŮČKOVÁ P. The investments of insurance companies and pension funds in the Czech Republic. In Kierunki rozwoju rynków ubezpieczeniowych w krajach Evropy Środkowej i Wschodniej. Krakow: Akademie Ekonomiczna, 2005.
 24. RŮČKOVÁ, P. The Relationship of Management of Capital Structure and Ratios of Profitability in the Select Firms. InThe 4th International Symposium ECONOMY & BUSINESS 2005: Economic Development and Growth. Bulharsko: Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria 2005. ISBN 954-9368-12-2.
 25. RŮČKOVÁ, P. Hodnocení kapitálové struktury vybraných akciových společností. Mezinárodní vědecká konference. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno: MZLU, 2004.
 26. RŮČKOVÁ, P. The Role of capital structure and financial ratios in firms’ management. The Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration In The Competition Power of the European Union after the Enlargement. Gelibolu: Canakkale Onsekiz Mart University, 2004, s. 773 – 778. ISBN 9758100394
 27. ROUBÍČKOVÁ, M., RŮČKOVÁ, P. The Impact of Equity Ownership on Capital Structure of Czech Firms. 2nd International Conference on Corporate Governance „Corporate Governance: Effective Boards and Responsible Investors“
 28. RŮČKOVÁ, P. Hodnocení kapitálové struktury a její vliv na rentabilitu vlastního kapitálu. In Ekonomika firiem 2004.Michalovce: EU Bratislava, 2004. s. 449-458. ISBN 80-225-1879-4.<
 29. RŮČKOVÁ, P. Vztah připravované reformy systému důchodového zabezpečení a komerčního pojištění v podmínkách ČR. In Ekonomika firiem 2003. Snina, 18. – 19. 9. 2003. Košice: Podnikovohospodárska fakulta EU, 2003. ISBN 80-225-1737-2
 30. RŮČKOVÁ P. Investment of pension funds in the Czech Republic. 8. mezinárodní konference Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v ČR a ve světě. In Future of the banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic VIII. Karviná: OPF SU, 2003, s. 268 – 272. ISBN 80-7248-215-7
 31. RŮČKOVÁ, P. Comparison of Pension Schemes in Various Countries. Stan i kierunki działalności ubezpieczeniowej we współczesnej gospodarce rynkowej 2000 Bielsko-Biała: WSBiF, 2000, s. 165-180. ISSN 1429-673X.
 32. RŮČKOVÁ, P. Integrační procesy v rámci pojištění a bankovnictví. In Future of the banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic V. Karviná: OPF SU, 2000, s. 89-96. ISBN 80-7248-085-5.
 33. RŮČKOVÁ, P. Tendence globalizace finančních tržeb. In Česká ekonomika 2000 1. díl. Karviná: OPF SU, 2000, s. 374-381. ISBN 80-7248-059-6.
 34. RŮČKOVÁ, P. Vybrané aspekty bankopojišťovnictví. In KULHÁNEK, L., POLOUČEK, S. (Red.) Finance v pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti (II).. Karviná: OPF SU, 2000, s. 146-153. ISBN 80-7248-058-8.
 35. RŮČKOVÁ, P., POLOUČEK, S., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., JIŘÍČEK, KOZLOVÁ, KULHÁNEK, L., MATUSZEK, S., SIKOROVÁ, E., RŮČKOVÁ, P. Analýza strukturálních změn finančního systému v Evropské unii a v České republice. Karviná: OPF SU, 1999.
 36. RŮČKOVÁ, P. Financování důchodového zabezpečení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999.
 37. ROUBÍČKOVÁ, M., RŮČKOVÁ, P., JIŘÍČEK, POLOUČEK, S. Globalizace a deregulace finančního sektoru ve vztahu k malému a střednímu podnikání. Karviná: OPF SU, 1999.
 38. RŮČKOVÁ, P., POLOUČEK, S., JIŘÍČEK, ROUBÍČKOVÁ, M. Globalizace a deregulace finančního sektoru ve vztahu k malému a střednímu podnikání. Karviná: OPF SU, 1999.
 39. RŮČKOVÁ, P., POLOUČEK, S., GUZIUROVÁ, P. Globalizace a deregulace v oblasti finančních služeb a vztah bank a malých a středních firem. In Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání, díl 3. Karviná: OPF SU, 1999, s. 165-184. ISBN 80-7248-035-9.
 40. POLOUČEK, S., ROUBÍČKOVÁ, M., RŮČKOVÁ, P. Organizační struktury bank, dislokace jejich bankovních míst a malé a střední podnikání. In Sborník výzkumných prací Ústavu malého a středního podnikání. Díl 4. Karviná: OPF SU, 1999, s. 271-281. ISBN 80-7248-050-2.