Články v časopisech v databázi SCOPUS 

 1. LIGOCKÁ, M. and D. STAVÁREK, 2018. What macroeconomic variables drive the stock returns of Austrian financial institutions? Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D – Faculty of Economics and Administration, 25(42), 128-139. ISSN 1211-555X.
 2. LIGOCKÁ, M., T. PRAŽÁK a D. STAVÁREK, 2016. The Effect of Macroeconomic Factors on Stock Prices of Swiss Real Estate Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(6), 2015-2024. ISSN 1211-8516.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. LIGOCKÁ, M., 2018. Can Financial Ratios Influence the Stock Returns of Financial Sector Companies in Austria? Acta academica karviniensia, 18(1), 25-35. ISSN 2533-7610.
 2. LIGOCKÁ, M., 2018. The Relationship between the Stock Prices and Financial Ratios: Evidence from the Prague Stock Exchange and the Polish Stock Exchange. Acta academica karviniensia, 18(4), 66-78. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. ŠIMÁKOVÁ, J., D. STAVÁREK, T. PRAŽÁK a M. LIGOCKÁ, 2018. The Effect of Selected Macroeconomic Variables on the Stock Price Development in Food Industry. In: Innovation and Global Issues Academy, Congress Book. Antalya: Innovation and Global Issues Academy, s. 9-15. ISBN 978-60-5825-328-5.
 2. LIGOCKÁ, M., T. PRAŽÁK a D. STAVÁREK, 2016. The Effect of Macroeconomic Variables on Stock Prices of Austrian Financial Institutions. In: International Conference on Accounting, Finance and Financial Institutions. Theory Meets Practice. Poznań: University of Economics and Business, s. 24.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. LIGOCKÁ, M., 2018. The Effect of Financial Ratios on the Stock Prices: Evidence from the GPW. In: Recenzovaný sborník příspěvků z 5. Ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2018). Praha: nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, a.s., pp. 106-115. ISBN 978-80-7408-182-8.
 2. LIGOCKÁ, M., 2018. The Empirical Linkages between Stock Prices of Swiss Firms and Financial Ratios. In: Proceedings of 11th International Scientific Conference – Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics. Karviná: Silesian University, pp. 43-52. ISBN 978-80-7510-322-2.
 3. LIGOCKÁ, M., 2017. Can Financial Ratios Influence the Stock Returns of Financial Sector Companies in Austria?. In: Proceedings of the 8th International Scientific Conference. Zlín: Tomas Bata University, s. 582-591.  ISBN 9788074546532.
 4. LIGOCKÁ, M. a T. PRAŽÁK, 2016. Relationship Between Stock Prices and Microeconomic Variables: Evidence From Prague Stock Exchange. In: 8th International Scientific Conference Managing and Modelling of Financial Risks. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava.
 5. LIGOCKÁ, M., 2015. Zlato a jeho role při ochraně portfolia v krizovém období. In: 8th International Scientific Conference for Ph.D. Students and Young Scientists. Karviná: SU OPF, s. 65-73. ISBN 978-80-7510-177-8.