Články v recenzovaných časopisech

 1. ŠELIGOVÁ, M. and I. KOŠTUŘÍKOVÁ, 2019. The impact of debt funding sources on liquidity of companies in food industry. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 91-104. ISSN 1804-1930.
 2. BLECHOVÁ, B., I. KOŠTUŘÍKOVÁ and M. ŠELIGOVÁ, 2019. Perception of accountant profession in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, 19(3), 19-30. ISSN 1212-415X.
 3. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. The effect of changes in sickness insurance on incapacity for work in selected regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae,  64(3), 961-969.  ISSN 1211-8516.
 4. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Changes in Sickness Insurance and Incapacity for Work of Employees in the Moravian-Silesian Region. Procedia Economics and Finance, 34, 81-88.  ISSN 2212-5671.
 5. LAZAR, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Accounting and management issues. Acta academica karviniensia, XV(2), 71-81.  ISSN 1212-415X. 
 6. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., CHOBOTOVÁ, M., 2014. New trends in intellectual property and tax burden of innovative corporations. Contemporary Issues in Business, Management and Education [online]. 14(110), 93-102 [vid. 3. srpna 2012]. ISSN 1877-0428. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.851
 7. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Corporate tax burden in the Czech Republic and European Union. Acta academica karviniensia, 11(2), 77-89. ISSN 1212-415X.
 8. BARTECZKOVÁ, I., 2008. Reform of Income Taxes as a Part of Public Budgets Stabilisation. Acta academica karviniensia, 08(2), 19-29. ISSN 1212-415X.
 9. BARTECZKOVÁ, I., 2008. Pojistné sociálního pojištění v kontextu reformy veřejných financí. Acta academica karviniensia, 08(1), 7-18. ISSN 1212-415X.
 10. BARTECZKOVÁ, I., 2004. Kam se podělo jednoduché účetnictví. Acta academica karviniensia,04(2), 5-14. ISSN 1212-415X.
 11. BARTECZKOVÁ, I., 2003. Účetní a daňová harmonizace v České republice před vstupem do Evropské unie v kontextu malého a středního podnikání. Acta academica karviniensia,03(2), 5-14. ISSN 1212-415X.
 12. BARTECZKOVÁ, I., 2002. Vliv mezinárodní harmonizace účetnictví na oceňování finančního majetku. Acta academica karviniensia, 02(2), 13-22. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2017. Changes in unrealized production accounting in the Czech Republic and their consequences. In: AIESA - Building of Society Based on Knowledge. Bratislava: Letra Edu, s. 74-84.  ISBN 978-80-972866-1-3.
 2. BARTECZKOVÁ, I. Statutární a efektivní zdanění firem. In: Podnikání v podmínkách Evropské unie. Katowice: Górnoślaska Wyższa Szkola Handlowa im. Wojciecha Korgantego, 2009, s. 423-433. ISBN 978-83-60953-24-2.
 3. BLECHOVÁ, B., BARTECZKOVÁ, I. Comparison of the methodologies for assessing effective tax burden of corporate income used in European Union. In: Impact of Social Responsibility Projects on Business World. Turecko: Çanakale Onsekiz Mart University, 2008. ISBN 978-975-8100-78-1.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. and M. ŠELIGOVÁ, 2019. Účetní erudovanost studentů regionální ekonomické VŠ. In PAVLÍK, I., ed. Region in the Development of Society 2019: Proceedings of the International Scientific Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně.
 2. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2018. The influence of changes in the sickness insurance system on employment in the Moravian regions of the Czech Republic. In: Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, pp. ?-?. ISBN 978-80-7510-289-8.
 3. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2017. Důsledky změn účtování nerealizované produkce. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 409-418.  ISBN 978-80-7509-548-0.
 4. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. Impact of changes in sickness insurance for employment in the districts of the Moravian-Silesian Region. In: Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, s. 371-377. ISBN 978-80-7435-636-0.
 5. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. Dependence of the effective taxation on the corporate income tax rate in the European Union. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF, s. 314-322. ISBN 978-80-7510-210-2.
 6. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. Daňové zatížení v České republice a na Slovensku. In: Region in the Development of Society 2016. Brno: Mendelova univerzita, s. 483-492. ISBN 978-80-7509-459-9.
 7. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Dopad změn v nemocenském pojištění na pracovní neschopnost ve vybraných regionech České republiky. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Oeconomica, 7 s. CD.  ISBN 978-80245-2089-6.
 8. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Effective corporate taxation and statutory tax rate. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 716-727.  ISBN 978-80-7454-476-7.
 9. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2014. The impact of the reforms in the sickness insurance system on the employees of Moravian regions. In: Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 476-486. ISBN 978-80-7509-139-0.
 10. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., 2014. Effective corporate taxation of the Visegrad group. In: Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 312-318. ISBN 978-80-7435-369-7.
 11. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2013. Tax burden and corporations. In: Finance and the performance of firms in science, education and practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s. 378-389.  ISBN 978-80-7454-246-6.
 12. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2013. Dopad reforem v nemocenských dávkách. In: Hradecké ekonomické dny 2013 - Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 304-309.  ISBN 978-80-7435-249-2.
 13. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2013. Vliv nemocenského pojištění na zaměstnanost v Moravskoslezském kraji. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, s.[CD].  ISBN 978-80-245-1929-6.
 14. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Závislost efektivního zdanění firem na daňové sazbě. In: Hradecké ekonomické dny 2012.Hradec Králové: Gaudeamus, s. 146-150. ISBN 978-80-7435-171-6.
 15. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Důchodové daně v ČR a EU. In: Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. Karviná: SU OPF  Karviná, 2012. s. 76-84. ISBN 978-80-7248-859-9.
 16. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Implicit corporate taxation. In: Hradec Economic Days 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 149-154. ISBN 978-807435-101-3.
 17. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění korporací v kontextu rozhodování managementu. In: IMEA 2011. Liberec: TU Liberec, Ekonomická fakulta, 2011. s. 236-241. ISBN 978-80-7372-720-8.
 18. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění firem v České republice. In: MEKON 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. CD. ISBN 978-80-248-2372.
 19. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Corporate taxation in the Czech Republic and European Union. In: Mezinárodní Baťova konference. Zlín: UTB FAME Zlín, 2011. CD ISBN 978-80-7454-013-4.
 20. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Ekonomické dvojí zdanění korporací. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v Evropské unii. Karviná: SU OPF Karviná, 2011. s. 69-76. ISBN 978-80-7248-709-7.
 21. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění příjmů firem v kontextu daňové reformy 2013. In: Právo v podnikání vybraných členských států Evrospké unie. Karviná: SU OPF Karviná, 2011. s. 89-98. ISBN 978-80-7248-737-0.
 22. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Vliv statutární sazby na efektivní zdanění příjmů korporací. In: INPROFORUM Junior 2010.České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-226-7.
 23. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Daňová kvóta jako nástroj mezinárodního srovnání. In: PEFnet 2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-73-75-450-1.
 24. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění korporací a daňová konkurence. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná:  SU OPF Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.
 25. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Koordinace a harmonizace zdanění korporací. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná:  SU OPF Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-631-1.
 26. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Vliv korporativního zdanění na podnikový management. In: Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4.
 27. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Corporate tax burden as a factor of the international competition. In: Global economic crisis and changes. Karviná:  SU OPF Karviná, 2010. s. 57-64. ISBN 978-80-7248-594-9.
 28. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Daňové zatížení korporací. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB FAME Zlín, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
 29. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Komparace zdanění korporací v ČR a EU. In: MEKON´10. Ostrava:  VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8.
 30. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Mimořádné odpisy jako protikrizové opatření. In: MendelNET 2009. Brno: PEF MZLU, 2009. ISBN 978-80-7375-351- 1.
 31. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Dopad krize na zdanění firem. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: OPF  SU Karviná, 2009. s. 962-967. ISBN 978-80-7248-553-6.
 32. BARTECZKOVÁ, I. Daňová konkurence a korporativní zdanění. In: MEKON 09. Ostrava:  VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-2482013-2.
 33. BARTECZKOVÁ, I. Daňové zatížení práce. In: Finance a management v teorii a praxi. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2009, s. 58-64. ISBN 978-80-7414-191-1.
 34. BARTECZKOVÁ, I. Transformace nemocenského pojištění jako součást reformy sociálního systému v ČR. In:Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.
 35. BARTECZKOVÁ, I. Zdanění firem v podmínkách České republiky. In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 19-26. ISBN 978-80-7041-443-9.
 36. BARTECZKOVÁ, I. Zdaňování zaměstnanců v kontextu daňové reformy. In: MEKON 2008. Ostrava:  VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1704-0.
 37. BARTECZKOVÁ, I. Daň z příjmů fyzických osob v kontextu stabilizace veřejných rozpočtů. In: Mezinárodní Baťova Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
 38. BARTECZKOVÁ, I. Vliv reformy veřejných financí na zdanění příjmů. In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 34-41. ISBN 978-80-7248-484-3.
 39. BARTECZKOVÁ, I. Vzdělávání ekonomů v oblasti nemocenského pojištění. In: Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-478-2.
 40. BARTECZKOVÁ, I. Podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. In: Bez bariér bez hranic. Český Těšín: Trianon, Český Těšín, 2008. s. 33-36. ISBN 978-80-254-3043-9.
 41. BARTECZKOVÁ, I. Efektivní zdanění firem. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná:  OPF SU Karviná, 2008. ISBN 978-80-7248-504-8.
 42. BARTECZKOVÁ, I. Korporátní daňové zatížení. In: MendelNET2008. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-87222-03-4.

 

Učebnice a studijní texty

 1. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2014. Účetnictví obchodních společností - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-975-6.
 2. JANOUŠKOVÁ J., SOBOTOVIČOVÁ Š. a I. KOŠTUŘÍKOVÁ, 2014. Daně a daňová politika ČR – cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-978-7.
 3. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., SOBOTOVIČOVÁ, Š., ŠIMÍKOVÁ, I. a A. VALICOVÁ, 2014. Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-976-3.
 4. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, LAZAR, J., I., SIKOROVÁ, E., SOBOTOVIČOVÁ, Š. a I. ŠIMÍKOVÁ, 2013. Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-835-3.
 5. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Accounting: for full-time students. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-741-7.
 6. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Accounting: for the combined form of study. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-740-0.
 7. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Financial Accounting: for the combined form of study. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-742-4.
 8. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Financial Accounting: for the full-time study form. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-743-1.
 9. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Finanční účetnictví (pro kombinovanou formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-657-1.
 10. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Finanční účetnictví (pro prezenční formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-659-5.
 11. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Účetnictví (pro prezenční formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-682-3.
 12. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Účetnictví (pro kombinovanou formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-681-6.
 13. ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., a A. VALICOVÁ., 2010. Účetnictví v příkladech. 2. upr. a roz. vyd. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-606-9.
 14. ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I. a A. VALICOVÁ, 2009. Účetnictví v příkladech. Karviná:  OPF SU. ISBN 978-80-7248-535-2.