Členové katedry financí a účetnictví nabízejí širokou paletu možných témat pro závěrečné bakalářské a diplomové práce. Pro přehled i rezervaci tématu používejte speciální systém Tematikon. Studenti samozřejmě mohou oslovit potenciálního vedoucího práce i s vlastním tématem. Na této stránce dále naleznete důležité pokyny a doporučení vztahující se ke zpracování závěrečných prací. 

Pokyn děkana č. 7/2017 k postupu při tvorbě zadání vysokoškolských kvalifikačných prací

Pokyn děkana č. 7/2018 Úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kvalifikačních prací

Šablona pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací

Diplomový seminář - Bankovnictví a specializace Finance podniku

Diplomový seminář - Účetnictví a daně